Ujo Ľubo

mobil: 0905 462 295
e-mail: ujolubo@ujolubo.sk

Ujo Ľubo junior

mobil: 0948 386 210
e-mail: ujolubo.junior@gmail.com

Kontaktný formulár

Ujo Ľubo

Fakturačné údaje:

Hreha Ľubomír – Ujo Ľubo
Magurská č.2
040 22 Košice

IČO: 33 903 590
DIČ: 1024439042

Bankové spojenie: mBank
Číslo účtu IBAN: SK8083605207004201324229

SWIFT : BREXSKBX
BRE Bank SA, pobočka zahraničnej banky mBank v Slovenskej republike
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava.
P. O. Box 372, 814 99, Bratislava
Zapísaný v registri : OÚ Košice Žr. č. : 802 – 7306

Ujo Ľubo junior

Fakturačné údaje:

Ľubomír Hreha – Detská Párty
Severná 981/1
045 01 Moldava Nad Bodvou

IČO: 52360067
DIČ: 1125572239

Bankové spojenie: mBank
Číslo účtu IBAN: SK6983605207004206784072

S
WIFT : BREXSKBX
BRE Bank S.A. , pobočka zahraničnej banky so sídlom
Pribinova 10, 811 09 Bratislava.
P. O. Box 372, 814 99, Bratislava/
Zapísaný OU-KS-OZP-2019/006227-2,  Žr. č. : 830-21023