Prehlásenie:

 • Ľubomír Hreha ako prevádzkovateľ internetového obchodu ujolubo.sk, týmto prehlasuje a zaväzuje sa, že zverené osobné dáta neposkytne tretej osobe a nepoužije zverené osobné dáta ku komerčnej ponuke nesúvisiacou s propagáciou internetového obchodu ujolubo.sk. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka i bez udania dôvodov kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.
 • Všetky ceny sú vrátane DPH.
 • Záručná doba na všetok tovar je minimálne 2 roky.

 

Odstúpenie od objednávky:

 • Ako kupujúci máte právo odstúpiť od objednávky bez akéhokoľvek postihu, v prípade že nám túto skutočnosť oznámite mailom alebo telefonicky do dňa expedície tovaru. 
 • Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
 1. objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (nesprávne telefónne číslo, resp. nedostupné, neodpovedá na e-maily a pod.)
 2. tovar sa už nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu.

 

Vrátenie tovaru:

 • Ak by Vám tovar, ktorý sme Vám dodali, z akéhokoľvek dôvodu nevyhovoval, jednoducho nám ho do 7 dní zašlite späť a to bez udania akéhokoľvek dôvodu.
 • Tovar musí byť neporušený, nepoužívaný, dobre zabalený a schopný ďalšieho predaja. K tovaru pribaľte kópiu útržku z dobierkovej alebo balíkovej zloženky a list s informáciami o spôsobe vybavenia(teda, či chcete vrátit peniaze na účet, vymeniť Váš tovar za iný).
 • Tovar pošllite ako doporučenú zásielku v uvedenej lehote v originálnom balení na adresu: Ľubomír Hreha, Zupková 2, 040 10 Košice
 • Zásielky vrátené formou dobierky nebudeme akceptovať.
 • Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
 • V prípade nedodržania ktorejkoľvek z týchto podmienok, bude Vaša žiadosť zamietnutá.

 

Reklamačný poriadok:

 1. Kupujúci je povinný si dodaný tovar bez zbytočného odkladania prehliadnuť a o zistených závadách informovať predávajúceho do 7 dní od doručenia tovaru.
 2. Oznámenie o zistených závadách musí kupujúci oznámiť predávajúcemu písomne v lehote 7 dní od prevzatia tovaru. V písomnom oznámení musí kupujúci priložiť vyplnený Reklamačný protokol. Písomné oznámenie o zistených závadách uplatňuje kupujúci v mieste sídla predávajúceho: Ľubomír Hreha, Zupková 2, 040 01 Košice
 3. K reklamácii je vo všetkých prípadoch nutné predložiť kópiu faktúry, ktorého závady sú reklamované a vyplnený Reklamačný protokol.
 4. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody spôsobené používaním produktu, funkčných vlastností a škody spôsobené neodborným používaním produktu, taktiež ako škody spôsobené vonkajšími činiteľmi a chybnou manipuláciou. Na závady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.
 5. Predávajúci sa zaväzuje informovať zákazníka o postupe a vybavení reklamácie.
 6. Záručná doba u nás predávaného tovaru je 2 roky.
 7. O reklamácii nás ihneď po odoslaní informujte emailom: ujolubo@ujolubo.sk (predmet: Reklamacia )

 

V prípade akýchkoľvek otázok nám napíšte email: ujolubo@ujolubo.sk alebo telefonicky +421 905 462 295